Paketering av Produkter och Tjänster

Ofta förekomande frågeställningar:

  • Hur ska vi sälja vår kompetens/ kunskap ?
  • Hur kan vi differentiera oss från konkurrenterna ?
  • Vi får för dåligt betalt för vår kompetens/ service……
  • Våra säljare är dåliga på att sälja tjänster och fokuserar tyvärr på produkt/ pris……

En produkt är ofta detaljerat beskriven via en sk Produktspecifikation vilket ger att kunden som köper produkten ”ser”, ”kan ta på den” och är villig att betala för den. När man ska sälja en tjänst är det mycket svårare pga att kunden ej kan ”se” eller ”ta på” tjänsten samt ofta fattas en beskrivning sk Tjänstespecifikation.

Förslag på lösning:

  • Dokumentera produkter och tjänster till produkt respektive tjänstespecifikationer
  • Dokumentera koncept
  • Prissätta produkt, tjänst och koncept

Slutligen, omvandla en kostnad idag till en framtida intäkt.

altima-proj-staende serviceavt-utan-namn