Sortiment

En viktig del i affärsutvecklingen är att se över sitt sortiment:

 • Paketering av produkter och tjänster
 • Produkt- och Tjänsteutveckling
 • Patent, Varumärke och Positionering
 • Service Dygnet Runt (SDR)
 • Prissättning (Egentillverkat och Tillköpt/ Private Brand)
 • Logistik
 • Hyra
 • Teknisk Service
 • Manualer
 • Inköp
 • Miljö och Kvalitet samt Kvalitetsstämpling (Original logo)
 • Förpackning
 • Produkt Info
 • Tester och Utveckling
 • Systemstöd (Affärssystem mm)
 • Produkt- och Tjänsteutbildning
 • Lagar och Förordningar
 • Reservdelar
 • Service
 • Produktchefsansvar och Befogenhet
 • Trading och Inkurans
 • Efterkalkyler

ice-cubes