PM-matrisen med Ansoff

Produkt- och marknadsmatrisen (pm matrisen) med Ansoff (tillväxtstrategi) 

Ett viktigt verktyg när du arbetar med strategin för ditt företag.

  • Lodrätt under ”produkter och tjänster” ange ert produkt och tjänsteutbud i grupper
  • Vågrätt under ”marknader” ange era respektive marknader och/eller större kunder
  • I gröna celler, skriv in er omsättning (alternativt TB1)
  • I gul, blå och röd cell, fundera igenom vad detta skulle innebära för ert företag och sätt gärna en förväntad omsättningssiffra (alternativt TB1-siffra) i respektive cell.

pm-matrisen-ansoff_1