Marknadsplan, Vision, Policys mm

Marknadsplan

Varje företag bör ha en Marknadsplan och den bör innehålla:
1. Situationsanalys (som anger möjligheterna och förutsättningarna)
2. Affärside/strategier (som anger vilken verksamhet företaget ska bedriva)
3. Målformulering (som anger vilken ambitionsnivå företaget arbetar på)
4. Handlingsplan/marknadsmix (som beskriver hur de uppsatta målen ska nås)
5. Uppföljning och erfarenhetsåterföring (som talar om hur det går samt vilka erfarenheter som dras)

Läs mer på Wikipedia/Marknadsplan och Wikipedia/Affärsplan

Vision
Läs mer på Wikipedia/Vision

Värdegrund
Läs mer på Wikipedia/Värdegrund

Affärsidé
Läs mer på Wikipedia/Affärsidé

Policy
Läs mer på Wikipedia/Policy

Kommunikationstrategi
Läs mer på Wikipedia/Kommunikationsplattform