Intern och Extern Lansering

  • Paketering av erbjudandet (vad erbjuder ni?)
  • Till vem?
  • Tidplan?
  • Mål?
  • Budget, logistik mm?
  • Genom vilka kanaler ska ni internlansera?
  • Genom vilka kanaler ska ni externlansera?

Ett exempel på lanseringsplan ses nedan.

lansering1-sdr