Före, Under och Efter Kundbesöket (FUEKB)

Personlig försäljning 

 • Före Kundbesöket (Säljträning Ia)
  • Tips och råd (att boka kundbesök mm) -FKB
  • Säljbrev
  • Information om kunden (kreditupplysning, kundfordringar, kundens hemsida, CRM mm)
  • Årsplan/aktivitetsplan
  • Bokningsbekräftelse
  • Försäkringar
  • Give Away & säljkläder
  • Antal kundbesök per månad
  • Visitkort
 • Under Kundbesöket (Säljträning Ib)
  • Tips och råd -UKB
  • Agenda
  • Företagspresentation
  • Frågor under kundbesöket (öppna)
  • Presentation sortiment
  • Besöksrapport (med ”hur går vi vidare”)
  • Säljmaterial (katalog, foldrar mm)
  • Säljpärm (egen)
  • Kundpärm
  • Uppföljningsfrågor
 • Efter Kundbesöket (Säljträning Ic)
  • Tips och råd -EKB
  • Mailtext vid offert/avtal
  • Offert/avtalsmall
  • Kalkylmall/ prissättning (TK, TB/TG, netto)
  • Prislista
  • Prognos/budget
  • Rapportering/uppföljning
  • Sk fredagsrapporten
  • CRM (Customer relationship management) eller kundärende hanteringssystem
 • Säljträning II (rollspel)
 • Säljträning III (sambesök)
 • Uppföljning

Hur man kan arbeta med Personlig försäljning finns på en egen sajt
med olika mallar som kan anpassas efter just ditt företag.
Se Personlig Försäljning