Extranät och Intranät

Intranät är ett slutet nätverk för datorer. Det är styrt vilka som får tillgång till systemet. Det är tänkt att intranät ska vara en kanal mellan personer inom den egna organisationen, ibland kan det förekomma att externa användare kan få tillgång, till exempel kunder. Dock handlar det här oftast om ett speciellt system där de inte får tillgång till all information utan endast den information som kunderna ska ha tillgång till. Detta brukar kallas för Extranät.

Läs mer på Wikipedia

Under marknads- och försäljningsfliken på Extranätet eller Intranätet, bör innehållet vara:

 • Broschyrer/foldrar
 • Kundinformation
 • Utbildningar
 • Kundattitydmätningar
 • Presentationer
 • Avtalsmallar
 • Tecknade avtal
 • Annonsering
 • Kampanjer & mässor
 • Säljkläder & give Aways
 • ÅF
 • Prislista & katalog
 • Data om företaget på Internet
 • Logotype manual
 • Bildarkiv
 • Press