Affärsutvecklingsplan

Affärsutvecklingsplan eller även kallad framtidsplan, ett levande beslutsunderlag 

En traditionell affärsplan är tidskrävande att ta fram och används ofta vid ett finansieringsbehov.

En affärsutvecklingsplan däremot innehåller den traditionella affärsplanens grunder fördelat på sex segment:

  1. Marknad – kunder
  2. Paketering – sortiment
  3. Sälj och marknadsföringskanaler
  4. Produktion, logistik och produktutveckling
  5. Ledarskap och organisation
  6. Ekonomi & administrativa rutiner, miljö & kvalitet samt IT.

Det intelligenta med affärsutvecklingsplanen är att man kopplar de sex segmenten med operativa aktiviteter och ansvarig.
En affärsutvecklingsplan blir ett styrmedel inom affärsutveckling och ett levande beslutsunderlag för företagets ledningsgrupp.

affarutvplan