Affärsutveckling

Du som nyligen startat ett företag eller har haft ett företag ett tag funderar säkert  på hur du kan utveckla företaget. Oavsett företagets storlek behöver du ha en framtidsplan på hur du ska utveckla dina affärer, s k affärsutvecklingsplan.

De kurser och den information som behandlar olika affärsutvecklingsmetoder kan ofta uppfattas som abstrakta och i praktiken invecklade eller komplicerade att omsätta i den egna verksamheten.

Den som söker avancerade affärs- och marknadsplaner kan sluta läsa nu. Den här hemsidan är till för dem som med enkla medel vill utveckla sina affärer på ett mycket smidigt och enkelt sätt. Här hittar du en slags ”Verktygslåda” eller snarare ”Så här gör du för att du och ditt företag ska synas”.

Under Kanaler får du till exempel hjälp med vad du behöver göra Före, Under och Efter Kundbesöket. Jag har valt att lägga Sociala Medier underKanaler med avsikt att skapa fler kanaler till ditt företags hemsida och dess sortiment, vilket resulterar i fler givande affärer till ditt företag. Under Sortiment får du bland annat hjälp med, hur du paketerar ert utbud av produkter och tjänster, s k affärs-paketering.

Hälsningar Mikael Eriksson

Översiktsbild Praktisk Affärsutveckling