Praktisk affärsutveckling kombinerar den gamla marknadsföringen med den nya på ett enkelt och konkret sätt. Oavsett om ni ska starta ett företag eller har drivit ett företag under en lång tid är det samma metodik. Praktisk affärsutveckling innebär att på ett praktiskt och konkret sätt arbeta med rätt sak i rätt ordning oberoende storleken på företaget, litet som stort. Branschen spelar heller ingen roll då metoden går att appliceras på alla företag.

Det handlar mycket om att visualisera och synliggöra ett företags erbjudanden på ett smart sätt.

Några exempel på vad som ingår i praktisk affärsutveckling:

Paketering

Erbjudandet eller erbjudanden kartläggs via en workshop Paketering, som tar ca tre timmar beroende på företag. Det är lika process oavsett företag stort som litet.

Det gäller att paketera och beskriva alla de värdeerbjudanden och fördelar som finns hos ett företag i text, detta bygger en stabil grund och ett basmaterial för effektiva och framgångsrika sälj- och marknadsföringsaktiviteter.

Ett exempel är att visualisera sina tjänster man erbjuder ut ifrån kundnytta och de moment respektive tjänst innefattar. Idag kanske man ger med tjänsterna kostnadsfritt till kunder som köper produkter av företaget. I framtiden vill man däremot kanske börja ta betalt för de tjänsterna och då måsta man först sätta en kostnad på respektive tjänst och därefter prissätta dessa, så kunderna ser att de får ett värde kostnadsfritt med leveransen av företagets produkter. Tanken är sedan att kunna ta betalt för dessa tjänster i framtiden.

I tiden är Hållbara (värde)erbjudanden viktiga varför man även bör fundera på vilka hållbara erbjudanden man har eller bör ta fram!?

Ett (värde)erbjudande kan vara en hållbar produkt som har en låg belastning på miljön. En hållbar produkt fyller ett behov och skapar en nytta för användaren samtidigt som den bidrar till ekonomisk lönsamhet för företaget utan att skada miljön eller samhället. En hållbar produkt tillverkas i enlighet med mänskliga rättigheter och följer miljölagar.

Några exempel är hyra/ abonnemang, återvinning, återanvändningsbar, slitstark/ lång livslängd, reparerbar/ reservdelar, design så man enkelt kan byta slitdelar som reservdelar, delande av produkter (ex bil pool), transporter, materialval och innehåll, nedbrytbara råmaterial, minska energi dvs fokusera energiförbrukning, service med rätt oljor osv, förpackningar, minska utsläpp (miljöpåverkan).

Några exempel är hyra/ abonnemang, återvinning, återanvändningsbar, slitstark/ lång livslängd, reparerbar/ reservdelar, design så man enkelt kan byta slitdelar som reservdelar, delande av produkter (ex bil pool), transporter, materialval och innehåll, nedbrytbara råmaterial, minska energi dvs fokusera energiförbrukning, service med rätt oljor osv, förpackningar, minska utsläpp (miljöpåverkan).

Paketering och praktisk affärsutveckling kan tillämpas på både tjänste- och tillverkningsföretag oavsett bransch.

Texter

När man tar fram texter för respektive erbjudande bör texten svara på frågor som:

Texterna måste även ”SEO skrivas” dvs sökmotoroptimeras för att de ska synas bra på t.ex. Google och andra sökmotorer när de läggs upp på hemsidan.

Mikrosajter

En mikrosajt har en egen domän, med ett domännamn som utgår från de olika begreppen som identifierats som kundnytta. De olika domänerna innehåller sedan faktabaserade texter om respektive begrepp, där alla texter också har sökordoptimerats (SEO-skrivits). Tillsammans med domännamnen gör texterna att sidorna får en bra placering på Google.

Success stories

Success stories eller referenshistorier handlar om att kunderna berättar om ett företags erbjudanden och kundnyttor. Dels i text och dels via film på YouTube.

Säljmanus

Skräddarsytt och företagsanpassat säljmanus baserat på den välbeprövade S.P.I.N. metoden, där säljaren genom att ställa olika typer av frågor identifierar kundens nuläge, behov och eventuella problem och på så vis frågar sig fram till en order.

Det här är ett smakprov på vad praktisk affärsutveckling kan innehålla. Som du ser handlar det nästan uteslutande om åtgärder som direkt leder till praktisk handling och nytta för företagets marknadsföring och försäljning.

Se mer om praktisk affärsutveckling på Paketering.se eller Vitendo.se